Registrácia
Menu
Úvod Nevyhnutnosti Poppers Juic’D Black Label 24 ml
-36 %

Juic’D Black Label 24 ml

poppers

Kód:  230178

Čistič kože. Zmes pentylnitritu. Obsah 24 ml. Podrobný popis

Nezabudnite, k produktu budete potrebovať

8,90 €
Pôvodne: 13,90 € Ušetríte: 5,00 €
Viac než 5 ks skladom
Doručíme zajtra po celej SR
 • Diskrétny
  nákup

 • 10 000+ hračiek
  skladom

 • Doprava zadarmo
  od 59 €

 • Garancia
  spokojnosti

Zákazníci s týmto produktom kupujú

Juic’D Black Label 24 ml

Juic’D Black Label 24 ml

poppers

8,90 €
Pôvodne: 13,90 € Ušetríte: 5,00 €
Viac než 5 ks skladom
Doručíme zajtra po celej SR

Popis

Poppers Juic’D Black Label 24 ml. Čistič kože. Predajné iba osobám starším ako 18 rokov.

Zloženie

pentyl nitrite (CAS 463-04-7)
reaction mass of 2-methylbutan-1-ol and pentan-1-ol

Varovanie

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Obsah/nádobu zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Parametre

Kód 230178
Obsah (ml) 24
Originálny názov Juic’D Black Label 24 ml
Hmotnosť (g) 80

Zaradené

Gaymegastore chat

Produkty poznáme ako vlastné topánky. Radi poradíme

Od pondelka do soboty 9:00–19:00 volajte +421 222 205 935 alebo napíšte na chat.

Otvoriť chat

Podobné produkty